foFontána v našej obci je od 16.4.2019 oficiálne spustená a to v čase od 7:00 do 20:00 bez svetiel a od 20:00 do 22:00 so svetelným efektom.

3367Zaujímaš sa o prostredie, v ktorom žiješ? Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane? Už teraz máš šancu! Získaj peniaze na svoj projekt z participatívneho rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Nápad v podobe žiadosti zašli do 13.05.2019 na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. O tvojom nápade rozhodne verejnosť prostredníctvom verejného hlasovania.

Viac info: https://bit.ly/2I2paf7

komposterKompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe schváleného projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu“ naša obec dostane 1300 ks kompostérov s objemom 1060 litrov a 5 ks kompostérov s objemom 1400 litrov. Distribúcia kompostérov občanom prebehne od 23. apríla 2019 do 30. apríla 2019 na základe zmluvy o prenájme. Nájomca – občan bude musieť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať ho do komunálneho odpadu.Veríme, že tieto kompostéry prispejú k zníženiu celkového objemu TKO. Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu a brožúra správneho kompostovania.

 

VLAKDopravná situácia v žilinskom kraji je dlhodobo kritická a konkrétne v našich obciach Mikroregiónu Kysucký triangel neúnosná. Zahustenosť dopravy na ceste I/11 od hranice s Českou republikou do Čadce je veľmi veľká. Osobná doprava z obcí Skalité a Čierne ešte zvyšuje percento jej intenzity. Dobrou správou je, že výstavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Bukov – Čadca pokračuje dobrým tempom a plní sa časový harmonogram. V budúcom roku dodávateľ tejto stavby začne s realizáciou aj druhej rúry tunela Horelica. Pri týchto prácach bude uzatvorený aj tunel, ktorý je v súčasnej dobe v prevádzke. Doprava sa presunie aj cez mesto Čadca a vznikne ešte väčšia zahustenosť a spomalenie. Dostupnosť okresného mesta z obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec sa ešte zhorší.

obrázok titulná fotoOznamujeme Vám, že bola upravená časť južnej Medzinárodnej stopy zdravia. Trať vedie zo SKI SKALITÉ SERAFÍNOV – SKAĽANKA – OSELNÉ – KAVALY – LIESKOVÁ - VRCHY - ČERCHĽA - SVRČINOVEC (u DEJA).

obrázok 2

obrázok 1