Fototapeta Futbal 18621.jpg.largeStabilné a kvalitné výkony, vysoké herné nasadenie, bojovnosť, dobre zvolená taktika trénerom p. Jozefom Privarčákom priniesla krásny úspech – 1. miesto v jesennej časti V. ligy. Všetci máme z toho veľkú radosť ! Gratulujeme Vám !!!
Ďakujeme aj celému realizačnému tímu ŠK Čierne – predsedovi p. Jozefovi Čarneckému, vedúcemu mužstva p. Miroslavovi Mikovi a ďalej naše veľké poďakovanie patrí p. Pavlovi Fonšovi a p. Alojzovi Najdekovi za dlhodobú a obetavú prácu v prospech ŠK Čierne. Veľkým ocenením je aj povzbudzovanie a potlesk našich fanúšikov, ktorí sú vždy s Vami.

Pavol Gomola, starosta obce
a poslanci Obecného zastupiteľstva v Čiernom

 

i 5489672pdfĎalšie informácie...

 

 

 

indexpdfNoviny

 

 

i 4070343Ďakujem členom a predsedovi Jednoty dôchodcov v Čiernom p. Rudolfovi Benčíkovi za prevedené práce počas brigády, ktorá sa konala 16. 10. 2019. Brigáda bola zameraná na úpravu chodníkov v objekte Kubínovho a Stašovho cintorína, ako aj na úpravu vstupu do Domu rozlúčky. Zúčastnilo sa jej 23 žien a 4 muži. Ešte raz Vám všetkým ďakujem za prevedené práce.
Pavol Gomola, starosta obce Čierne

 

pdfĎalšie informácie...papier

kompostovanieV stredu 9.10.2019 sa pre spoluobčanov našej obce uskutočnila odborná prednáška o kompostovaní. Hlavnou témou bolo objasnenie významu kompostovania, ako správne kompostovať, čo patrí a nepatrí do kompostéra. Súčasťou prednášky bola aj diskusia. Z našej obce sa prednášky zúčastnilo 25 občanov. Viac informácii ako správne kompostovať nájdete na: JRK Slovensko - Ako správne kompostovať. Čo patrí a čo nepatrí do kompostéra?
Lektorka: Ing. Alena Vajdová

Výstava TFV Kultúrnom dome v Čiernom sa v dňoch 5. – 7. 10. 2019 konala výstava ovocia a zeleniny z okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Výstavu slávnostne otvoril p. Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda Okresného výboru SZZ Čadca. Návštevníci výstavy videli rôzne druhy ovocia a zeleniny. Tohto pekného podujatia sa zúčastnili aj občania z celého kysuckého regiónu a deti z Materských a Základných škôl v Čiernom. V rámci podujatia sa konali aj viaceré odborné prednášky k uvedenej problematike. Najčastejším vystavovaným ovocím bolo jablko odroda „rubín“. Najviac exponátov na výstave mali ZO SZZ zo Skalitého, z Novej Bystrice a z Čierneho. Celé podujatie sprevádzala hudba a spev folklórnej skupiny OZVENA. Člen tejto skupiny p. Milan Michnica zložil na túto udalosť krásnu pieseň. Slávnostné prestrihnutie pásky previedli Ing. Ivan Červenec, člen Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, Mgr. Peter Šimčisko, prednosta Okresného úradu Čadca, Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne a Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda OV SZZ Čadca.

zssk zubacka sucasna v zime 4 zssk 640x409Žiadosť o dodržanie zásad zimnej údržby pozemných komunikácii v oblasti železničných priecestí.

pdfŽiadosť