Ikona pozor

 

 Okresný úrad Čadca odbor krízového riadenia žiada evidenciu počtu osôb utečencov z Ukrajiny

Za účelom evidencie pobytu osôb – utečencov z Ukrajiny a 3. krajín a s tým spojenými ďalšími procedurálnymi úkonmi je nevyhnutné získať prehľad osôb, ktoré sú ubytované po obciach v našom okrese. Z tohto dôvodu Vás žiadame pokiaľ ste tak urobili, o nahlásenie počtov a miesta ubytovania utečencov z Ukrajiny a 3. krajín, ako aj odchod takýchto osôb/ukončenie pobytu.  Obec Čierne vedie evidenciu počtov a adries takto umiestnených osôb v rozsahu : počet dospelých a detí z Ukrajiny a počet dospelých a detí z iných krajín. Nahlásenie počtov a miesta ubytovania utečencov z Ukrajiny a 3. krajín je možné vykonať mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky: 041/4373222.

ďakujeme 1024x427 1Vážení občania, mnohí z Vás prejavujete obrovskú solidaritu, zaujímate sa o to, ako môžete pomôcť ľuďom na Ukrajine, preto dávame do pozornosti, že viaceré mestá a obce na Kysuciach už rozbehli verejné zbierky. Tieto mestské a obecné zbierky budú tento týždeň ukončené. Primátori a starostovia koordinovane spolupracujú a komunikujú s Ozbrojenými silami SR, a tie nateraz hlásia, že ich sklady sú plné. Veci, ktoré prevezmú zástupcovia miest a obcí budú centrálne odovzdané priamo profesionálnym vojakom v najbližších dňoch.
Ďakujeme, že prejavujete obrovskú solidaritu voči ľuďom, ktorí trpia na Ukrajine.
kto je povinny platit dan z nehnutelnosti a podat danove priznanie v roku 2021Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2021 nadobudli, alebo predali  nehnuteľný majetok, bolo im vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Upozorňujeme  občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti, t.j., že v roku 2021 nadobudli nehnuteľný majetok /pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu a pod./ alebo nastali zmeny okolností na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie - zmena užívania stavby, dedičstvo/, resp. ho vlani predali, žesú povinní doručiť na obecný úrad - odbor daní a poplatkov vyplnené tlačivo "Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje", a to najneskôr do 31. januára 2022. Uvedené tlačivo je k dispozícií na obecnom úrade - odbor daní a poplatkov. Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka fyzických osôb a právnických osôb.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2021 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. Obec Čierne má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

pdfTLACIVA_PRIZNANIA_DZN.

265336627 335025251769505 5668368816733329022 nGynekologická ambulancia MUDr. Ján Reháka staršieho, pracuje naďalej v nezmenenom režime. Pacientky vybavujeme podľa objednania, prijímame i nové pacientky. Ambulancia nemení miesto pôsobenia, zostáva na adrese Čierne, U Benčíkov, č. 629.
V mene zamestnancov gynekologickej ambulancie v Čiernom prajeme všetkým našim pacientkám a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.

stiahnut 1Oznamujeme občanom v osadách :

U Gorilov,  Ganderákov, Matysov, Gelačákov, Fľoro, Michalíkov, Juricov, Najdkov a Plačiska, aby si popolnice sťahovali k hlavnej ceste na obvyklé zberové miesta.

Zberné nádoby musia byť zbavené snehu a ľadu. Popolnice s horúcim popolom nebudú odvezené.