vandalizmusVeľmi radi zverejňujeme na našej stránke pekné a pozitívne postrehy z našej obce, no tentokrát musíme poukázať aj na tú nepríjemnejšiu stránku – vandalizmus v obci. Je nám ľúto, že niektorí občania majú potrebu ničiť zariadenia, ktoré majú slúžiť všetkým obyvateľom. Obec chce získať ďalšie finančné dotácie na budovanie či rozvoj  no jednou z podmienok je mať čistú dedinku bez vandalizmu a sprejerstva. Preto sa obraciame na spoluobčanov, aby ste nám pomohli odhaliť týchto vandalov. Vaše informácie nám môžete oznámiť telefonicky, osobne, alebo písomne na obecnom úrade.

kluceNašiel sa zväzok kľúčov na chodníku pred vstupom do budovy OÚ v Čiernom. Majiteľ si ich môže prísť prevziať na sekretariát OÚ.

 Z7A0555V utorok 17. apríla 2018 do našej farnosti zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis pri príležitosti celodennej kánonickej vizitácie. Otec biskup v rámci svojho programu navštívil viaceré inštitúcie a organizácie, ktoré sa nachádzajú v našej obci (obidve školy, kostoly, Kaplnku sv. Jozefa na Zágruní, domov sociálnych služieb, spoločnosť IPC -Slovakia, s. r. o.). Počas svojej návštevy nevynechal ani obecný úrad, kde otca biskupa privítal starosta obce Pavol Gomola s pracovníkmi a poslancami. Pán starosta predstavil otcovi biskupovi kolektív pracovníkov OÚ a TES i prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a krátkym dokumentom priblížil obsah novej monografie obce.

kniha 1miestoČadca (24. apríl 2018) – Čitateľská anketová súťaž KNIHA KYSÚC 2017, ktorej organizátorom bola Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a mediálnymi partnermi, oznámila výsledky hlasovania. Na prvom mieste s najväčším počtom hlasov 1 878 sa umiestnila monografia "Čierne - dedinka naša". Knihu vydalo vydavateľstvo MAGMA pre obec Čierne. Na rozsiahlej publikácii okrem zostavovateľky Márie Ščuryovej a Pavla Gomolu pracoval početný tím spolupracovníkov. Víťazná publikácia získala i celoslovenské ocenenie v súťaži najkrajšia kniha a propagačný materiál o obci Slovenska.

pdfOcenenie

pdfZápis zo sčítania hlasov a vyhodnotenia súťažnej čitateľskej ankety

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dv9eILOb6po

kniha 3 miesto

Naša kniha ČIERNE - dedinka naša sa zapojila do súťaže v Banskej Bystrici, kde získala krásne 3. miesto.

Najkrajšie diela, ohodnotila odborná porota a boli odmenené prestížnymi diplomami.

Zároveň ju zaradíme do súťaže, ktorá sa bude konať v priebehu tohto roka v Prahe.

 

koledovanie t

 

matrikaVšeobecná správa:
- overenie podpisu na listine - € 2,-- za každý podpis /doteraz bolo € 1,50/
- vyhotovenie odpisu z úradných kníh - € 2,-- za každú začatú stranu /doteraz bolo € 1,50/
- overenie odpisu /fotokópie/ dokladu - € 2,-- za každú začatú stranu v slovenskom jazyku /doteraz bolo € 1,50/

obrázok ocenenieObec Čierne  nominovala do kategórie Top čin ľudskosti Mateja Michalíka, Čierne č. 519 za pomoc pri záchrane ľudského života.

pdfĎalšie informácie... 284.79 KB pdf