Vyhlasujeme týmto, že oficiálna stránka našej obce je www.obeccierne.sk


Profil na facebooku „Obec Čierne“ /komunita/ sme nevytvorili a nie sme jeho administrátorom. Nezodpovedáme za jeho obsah, t.j. články, fotografie, ani informácie, ktoré sú na ňom uverejňované.

Vážení občania, prosíme Vás, neobracajte sa na nás so žiadosťou o vysvetlenie informácií uvedených na stránkach, ktoré obec nespravuje.

Obec Čierne spravuje len webovú stránku www.obeccierne.sk.

pdfĎalšie informácie...

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.
Vyzýva preto všetkých svojich odberateľov a majiteľov nehnuteľností, aby vo všeobecnom i vlastnom záujme bezodkladne vykonali účinné opatrenia pred zamrznutím vodomerov a potrubí, hlavne riadnym uzatvorením poklopov vodomerných šácht a pivničných priestorov, v prípade potreby aj aplikáciou izolačných materiálov. Táto výzva platí aj pre prípadné ďalšie obdobia hlbokých mrazov počas celého zimného obdobia. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. ďakuje svojim odberateľom za pochopenie.

Zimné Čierne

Obec Čierne ponúka na predaj prvé vydanie CD čierňanských piesní v podaní Folklórnej skupiny Ozvena - Čierne dedina. Cena jedného kusu CD je 5,- € a môžete si ho zakúpiť v Obecnej knižnici v Čiernom /budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec/ u pani Bobulovej vždy v utorok a štvrtok, alebo v úradné dni: pondelok, streda a piatok na Obecnom úrade /II. poschodie/.

Turistické známky si záujemcovia môžu zakúpiť v úradných dňoch /pondelok, streda, piatok/ v budove Obecného úradu na II. poschodí /Príspevková organizácia TES Čierne/ u pani Bobulovej. Cena za jeden kus: 1,50 €.

pdfĎalšie informácie...

pdfĎalšie informácie...