kompostovanieV stredu 9.10.2019 sa pre spoluobčanov našej obce uskutočnila odborná prednáška o kompostovaní. Hlavnou témou bolo objasnenie významu kompostovania, ako správne kompostovať, čo patrí a nepatrí do kompostéra. Súčasťou prednášky bola aj diskusia. Z našej obce sa prednášky zúčastnilo 25 občanov. Viac informácii ako správne kompostovať nájdete na: JRK Slovensko - Ako správne kompostovať. Čo patrí a čo nepatrí do kompostéra?
Lektorka: Ing. Alena Vajdová

Výstava TFV Kultúrnom dome v Čiernom sa v dňoch 5. – 7. 10. 2019 konala výstava ovocia a zeleniny z okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Výstavu slávnostne otvoril p. Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda Okresného výboru SZZ Čadca. Návštevníci výstavy videli rôzne druhy ovocia a zeleniny. Tohto pekného podujatia sa zúčastnili aj občania z celého kysuckého regiónu a deti z Materských a Základných škôl v Čiernom. V rámci podujatia sa konali aj viaceré odborné prednášky k uvedenej problematike. Najčastejším vystavovaným ovocím bolo jablko odroda „rubín“. Najviac exponátov na výstave mali ZO SZZ zo Skalitého, z Novej Bystrice a z Čierneho. Celé podujatie sprevádzala hudba a spev folklórnej skupiny OZVENA. Člen tejto skupiny p. Milan Michnica zložil na túto udalosť krásnu pieseň. Slávnostné prestrihnutie pásky previedli Ing. Ivan Červenec, člen Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, Mgr. Peter Šimčisko, prednosta Okresného úradu Čadca, Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne a Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda OV SZZ Čadca.

zssk zubacka sucasna v zime 4 zssk 640x409Žiadosť o dodržanie zásad zimnej údržby pozemných komunikácii v oblasti železničných priecestí.

pdfŽiadosť

 

 

Školka 1 MF

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE a JEDÁLNE z dôvodu navýšenia stravníkov.
Počas školských prázdnin prebehla rozsiahla rekonštrukcia priestorov v MATERSKEJ ŠKOLE - ÚSTREDIE. Z dôvodu navýšenia počtu stravníkov od nového školského roka bolo potrebné pripraviť nové priestory v zariadeniach školského stravovania (nákup nového zariadenia do kuchyne, dokúpenie stolov, stoličiek a kuchynského riadu). Pri rozširovaní priestorov jedálne a modernizácií kuchyne sa vyhotovili nové sokle, omietky stien, podlahy, kazetový strop, rozvody kanalizácie, elektroinštalácie, osvetlenie, montáž druhého zariadenia na odsávanie pár, klimatizácia celého priestoru. Vyhotovila sa nová šatňa a sociálne zariadenie (toalety, sprchovací kút) pre zamestnancov.

REKONŠTRUKCIA VSTUPU A SCHODISKA V MATERSKEJ ŠKOLE ÚSTREDIE.
Prebehla modernizácia vstupu do škôlky, rozšírenie priestorov na prezliekanie detí, výmena podláh, nové schodisko, omietky i sokle a vynovené toalety pre jednu z tried našich najmenších.

eupdfDotácie na rok 2019

 

 

 

lObec Čierne sa zapojila do projektu "Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební". Pre obe školy nám bol projekt schválený. V Základnej škole - Vyšný koniec sa vybudujú odborné učebne Fyziky a Chémie, v Základnej škole - Ústredie odborná učebňa Chémie. Obec na tieto investície získala nenávratný finančný príspevok vo výške 142 010 eur.

 

 

obrázokObec Čierne ako správca daní a poplatkov oznamuje všetkým poplatníkom, že si na obecnom úrade môžu prevziať rozhodnutia na dane a poplatky za komunálny odpad a zároveň ich aj zaplatiť.