knZ dôvodu PN je Obecná knižnica v Čiernom od 3. 3. 2020 zatvorená.

 

 

Kľúče mfNašiel sa zväzok kľúčov v okolí Kadelovho potoka. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na OÚ.

danOznamujeme občanom, že daň ako aj poplatok za komunálny odpad za rok 2020 v sume 25,18 EUR sa začnú vyberať od marca.

Doklady potrebné k zľave doniesť k platbe.

pdfDopravné nehodyre

pdfVýzva občanom

pdfChráňte svoj život

 

ďaň z lesných pozemkovpdfOznámenie