pozastavenie platiebObec Čierne ako zriaďovateľ Materskej školy v Čiernom – Ústredí č.169, 023 13, Základnej školy v Čiernom – Ústredí č.183, 023 13 a Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, 023 13 oznamuje, že od termínu 12.03.2020 si rodičia pozastavia platby za školné do materskej školy, ŠKD a za stravné do odvolania mimoriadnej situácie a otvorenia školy.

Po opätovnom otvorení školy bude potrebné platby opäť zo strany rodičov uhrádzať. V prípade, že si platby zabudnete pozastaviť, budú prebytky vyplácané na konci šk. roka, prípadne budú presunuté do nového školského roka.

 

zápisObec Čierne ako zriaďovateľ Základnej školy v Čiernom – Ústredí č.183, 023 13 a Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, 023 13 určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách od 27. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Bližšie info o zápise na stránkach škôl:

https://zscierne.edupage.org/

https://zsmscierne.edupage.org/

 

upV súvislosti so zabezpečením fungovania poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce (ďalej len „AOTP”) počas mimoriadnej situácie by sme Vás chceli požiadať o nasledovné:

tpdfĎalšie informácie...

koronabanner1pdfOpatrenia Úradu verejného zdravotníctva

 

 

Zaloenie s.r.o. poplatkyObec Čierne informuje občanov, že z dôvodu mimoriadnych opatrení budú platby daní z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad pozastavené až do odvolania.

 

 

dakujemeVýnimočná situácia spojená s elimináciou ochorenia COVID-19 prináša každý deň nové, výnimočné riešenia a gestá spolupatričnosti. Obec Čierne ukončila distribúciu hygienických rúšok pre občanov Čierne. Úprimné poďakovanie patrí lekárom a zdravotníkom, ktorí sú v týchto náročných dňoch v prvej línii boja so šíriacim sa koronavírusom.
Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu v Čiernom a príspevkovej organizácie TES a pani Mgr. Dane Oravcovej, ktorí doručili do každej domácnosti hygienické rúška. Chceme poďakovať riaditeľom škôl a vedúcim školských jedálni za odovzdanie potravín s nízkou zárukou k ich distribúcii do domácnosti našim občanom prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
Veľká vďaka a uznanie patrí súkromným firmám, ktoré šijú ochranné rúška pre obyvateľov obce Čierne.
PAVOL KRUPEC - EXSTREM Skalité,
ŠTEFÁNIA SLOVIAKOVÁ - MICHAELA, Čierne
TRAPPER SK, s. r. o. Čadečka
Holík INTERNATIONAL, s.r.o , Zlín– krajčírska dielňa v nákupnom stredisku Čierne
Juliana Legerská, Skalité
Veľmi si ceníme každý humánny počin i dodržiavania prijatých opatrení našimi občanmi a pevne veríme, že sa už čoskoro budeme môcť opäť zobúdzať do krajšieho a radostnejšieho rána.

V tom nám Pán Boh pomáhaj!

 

lekár obrázokVzhľadom na vyhlásený krízový stav v SR v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom musíme aj my postupovať zodpovedne, a minimalizovať zhromažďovanie sa väčšieho počtu ľudí v malom priestore – teda v čakárňach lekárov. S platnosťou od 13.03.2020 – až do odvolania pristupujeme k nasledujúcim opatreniam:
- Ošetrovať budeme len akútnych pacientov – t.j. u ktorých vznikla náhla zmena zdravotného stavu za posledné hodiny až málo dni - a okamžité neriešenie takéhoto stavu by mohlo viesť k zhoršeniu resp. ohrozeniu zdravia či života.
- Nerobíme preventívne prehliadky, ani prehliadky do zamestnaní, škôl, či pre účely vodičských oprávnení.
- Nevypisujeme žiadne tlačivá – pre invalidné dôchodky, “opatrovné“, peňažné kompenzačné príspevky, ZŤP, kúpele či komerčné poisťovne.
- U pacientov, ktorí sú na PN – a v tomto období majú plánovanú kontrolu u nás, tieto kontroly nateraz nebudeme vykonávať, len ak to ich náhla zmena zdravotného stavu akútne nevyžaduje – ako je popísané v prvom odseku. Týmto pacientom PN pokračuje, a neúčasť na kontrolnom vyšetrení im je automaticky ospravedlnená. Plánovaná posudková lekárska komisia je dňa 25.03.2020 lekárkou Sociálnej poisťovne ZRUŠENÁ.

ruška na tvar 1Na celom území SR platí aj naďalej mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Z dôvodu nedostatku a možnosti zakúpenia ochranných rúšok krízový štáb obce rozhodol o výrobe a následnej distribúcií pre všetkých občanov obce Čierne. Distribúcia bude prebiehať, resp. prebieha v prvej etape pre seniorov a ľudí, ktorí potrebujú navštíviť lekára alebo zdravotnícke zariadenie. Následne ochranné rúška budú distribuované aj ostatným občanom obce Čierne, ktoré obec zabezpečí od najdostupnejších výrobcov a dodávateľov. Opätovne upozorňujeme všetkých občanov, že jediná možnosť ako zamedziť šíreniu tejto nebezpečnej nákazy v spoločnosti je disciplína, zodpovednosť a rešpektovanie všetkých nariadení vlády SR.

Obec Čierne pomôže s nákupom základných potravín, dezinfekcie, liekov alebo donáškou obeda. Prosíme občanov, ktorí by mali záujem o poskytnutie takejto služby, prípadne vedia o niekom, kto by takúto službu potreboval, nech nás kontaktuje v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 10.00 hod. na telefónnom čísle: 0915 277 596.