komposterKompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe schváleného projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu“ naša obec dostane 1300 ks kompostérov s objemom 1060 litrov a 5 ks kompostérov s objemom 1400 litrov. Distribúcia kompostérov občanom prebehne od 23. apríla 2019 do 30. apríla 2019 na základe zmluvy o prenájme. Nájomca – občan bude musieť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad v kompostéri a neukladať ho do komunálneho odpadu.Veríme, že tieto kompostéry prispejú k zníženiu celkového objemu TKO. Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu a brožúra správneho kompostovania.

 

VLAKDopravná situácia v žilinskom kraji je dlhodobo kritická a konkrétne v našich obciach Mikroregiónu Kysucký triangel neúnosná. Zahustenosť dopravy na ceste I/11 od hranice s Českou republikou do Čadce je veľmi veľká. Osobná doprava z obcí Skalité a Čierne ešte zvyšuje percento jej intenzity. Dobrou správou je, že výstavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Bukov – Čadca pokračuje dobrým tempom a plní sa časový harmonogram. V budúcom roku dodávateľ tejto stavby začne s realizáciou aj druhej rúry tunela Horelica. Pri týchto prácach bude uzatvorený aj tunel, ktorý je v súčasnej dobe v prevádzke. Doprava sa presunie aj cez mesto Čadca a vznikne ešte väčšia zahustenosť a spomalenie. Dostupnosť okresného mesta z obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec sa ešte zhorší.

obrázok titulná fotoOznamujeme Vám, že bola upravená časť južnej Medzinárodnej stopy zdravia. Trať vedie zo SKI SKALITÉ SERAFÍNOV – SKAĽANKA – OSELNÉ – KAVALY – LIESKOVÁ - VRCHY - ČERCHĽA - SVRČINOVEC (u DEJA).

obrázok 2

obrázok 1

stretnutie MFObec Čierne a obec Skalité v zastúpení starostami obcí sa dňa 10.1.2019 zúčastnili medzinárodného stretnutia v Gmine Istebna, a to aj za účasti českých samospráv - mesto Jablunkov, obec Bukovec a obec Hrčava. Účelom stretnutia bola dohoda starostov menovaných obcí vypracovať spoločný dokument aktivít pre vybudovanie infraštruktúry širšieho územia okolo Trojmedzia. Spoločne vytvorený medzinárodný dokument bude obsahovať jednotlivé kroky, ktoré je potrebné urobiť v určitom časovom poradí a následne aj vypracovať k tomuto príslušnú projektovú dokumentáciu. Viaceré projekty sú však pripravené už na samotnú realizáciu. Spoločne sa budeme snažiť aby boli z grantov EÚ schválené a aj úspešné zrealizované.

tf zmena Fotografie zo zimnej údržby ciest počas vyhlásenia mimoriadnej situácie v našej obci.

 

 

 

trate4Podarilo sa nám pre milovníkov bežiek vyhotoviť bežkárske trasy v našej obci. Upravil sa okruh od železničnej zastávky (Čierne-zastávka) poza Valy na Latonku, odtiaľ smer Poľsko, alebo na depónium (medzi obcou Čierne a Skalité), kde je ďalší okruh, alebo odtiaľ po novej ceste okolo železničnej trate smerom do osady u Jeleňa, tam je okruh na "Lengu" a posledná trať je Kadelovým potokom, odkiaľ môžete pokračovať do Českej republiky, alebo sa vrátite naspäť do dediny. Trate sú pre náročných, ale aj pre začiatočníkov. Prajeme pekný športový zážitok.

V našej obci i naďalej pretrváva mimoriadna situácia. Všetky miestne komunikácie sú momentálne prejazdné aj vo vyššie položených osadách, preto sa technika presunula do centra na čistenie verejných priestranstiev (Obecný úrad, školy, škôlky, zdravotné stredisko, obchody, zastávky, parkoviská, priestory pre zásobovanie jedálni a obchodov...). Podarilo sa vyčistiť chodník v celej dĺžke okolo cesty I/12 aj popred ZŠ - Vyšný koniec. Ďalej sa bude pokračovať na očistení chodníka stredom dediny odfrézovaním. Intenzívne sa pracuje, preto vás prosíme o trpezlivosť, ak ešte niekde práce nie sú dokončené, respektíve sa niekde ešte nezačali.