Upozorňujeme občanov volebného okrsku č. 2, ktorý bol v minulosti umiestnený v priestoroch poľnohospodárskeho družstva, že volebný okrsok bude z technických príčin presunutý do priestorov Základnej školy Čierne - Ústredie so sídlom Čierne 183. Všetky ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke obce Čierne.