01Dňa 29. 12. 2022 sa v Čiernom po dlhšej odluke, ktorá bola spôsobená celosvetovou pandémiou SARS – COVID-19, uskutočnil mariášový turnaj. Turnaj sa pravidelne uskutočňuje ako spomienka na výborných kamarátov a karbaníkov Miroslava KopáskaRudolfa Bulavu, ktorý býval dlhé roky aj najstarším účastníkom turnaja. Hralo sa podľa upravených pravidiel mariášu na dve kolá. Prvé kolo do 100 a druhé kolo nad 100 pod 100. Víťazom 1. kola sa stal Ing. Milan Najdek a víťazom 2. kola sa stal Pavol Mariňák. Po zrátaní bodov z  1. a 2. kola boli stanovené výsledky o celkové umiestnenie. Umiestnenie hráčov po odohratí obidvoch kôl bolo nasledovné:

1. miesto: Pavol Mariňák

2. miesto: Anton Ďurkáč

3. miesto: Vladimír Rešetka

Turnaj prebiehal vo výbornej atmosfére a vysokej kvalite jednotlivých hráčov. Ďakujeme sponzorovi Miroslavovi Kopáskovi ml. za finančnú podporu a sponzorovanie turnaja ako aj Športklubu Čierne za poskytnutie priestorov.