Z technických príčin spojených s nepriaznivým počasím sa vianočné trhy prekladajú do areálu Športového klubu v Čiernom.