Stredoslovenské vodárne oznamujú, že v týchto dňoch bude prebiehať v našej obci odpočet vodomerov. Vodárne žiadajú občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty a v prípade neprítomnosti nechali odpočty na viditeľnom mieste. Ďakujeme!