0   

Ďakujeme OZ pre krajšie Kysuce za vysadenie 14 okrasných čerešní v areáli detského ihriska pri ŠK Čierne. Vo svojej plnej kráse sa nám ukážu na jar. Ďakujeme členom tohto občianskeho združenia za ich nápad na skrášlenie našej obce, prácu a námahu a zároveň im prajeme, aby mali aj naďalej takéto krásne nápady a úspešné realizácie!