Z dôvodu čerpania dovolenky oznamujeme, že

oddelenie správy poplatkov za tuhý komunálny odpad

bude zatvorené v čase

od 01. 08. 2022 – 14. 08. 2022.

Z tohto dôvodu sa poplatky za TKO vyberať nebudú.