gettyimages 1064169272 768x512

Z dôvodu čerpania dovolenky oznamujeme, že

oddelenie dane z nehnuteľností bude zatvorené v čase

od 21.07.2022 – 17.08.2022.

Daňovníci, ktorí majú vydané daňové rozhodnutie
môžu daň zaplatiť poštovým poukazom, prevodom
z účtu ( treba uviesť variabilný symbol) prípadne do
pokladne obecného úradu ( priniesť so sebou
rozhodnutie).