imagesObec Čierne pripravuje filmový dokument o Čiernom   a jeho kultúrnom dedičstve.

Chceme zachytiť už zanikajúce staré ľudové piesne, kroje našich predkov, remeslá a remeselníkov, kováčov, rezbárov, maliarov, košikárov, vyšívačky, tkáčky, rozprávačov – rozprávačky veselých príhod alebo aj historiek z pašovania. Zachovanie starých receptov, kosenie lúk - koscov pri práci a ženy pri speve, ovčiarov, salaše...

Ak už aj medzi nami nie sú pamätníci, tak využijeme spomienky  ich príbuzných a známych.

Uvítame ak nám poskytnete aj historické poľnohospodárske stroje, fotografie starých domov, dediny, prípadne ak sa vo vašom dvore nachádza kováčska vyhňa, kováčske náčinie a podobne.

Prosím kontaktujete Ivetu Bobulovú (0908 838 346)

do 22. 6. 2022.

Za spoluprácu a Vaše informácie Vám vopred ďakujeme.

Filmovanie bude prebiehať od mája do konca septembra 2022.

Filmár, dokumentarista: Milan Kosec