265336627 335025251769505 5668368816733329022 nGynekologická ambulancia MUDr. Ján Reháka staršieho, pracuje naďalej v nezmenenom režime. Pacientky vybavujeme podľa objednania, prijímame i nové pacientky. Ambulancia nemení miesto pôsobenia, zostáva na adrese Čierne, U Benčíkov, č. 629.
V mene zamestnancov gynekologickej ambulancie v Čiernom prajeme všetkým našim pacientkám a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok.