výkričník

Oznamujeme občanom v osadách u STÝČKOV, U BUDOŠI, U ŠIRANCA, U PAVĽACKOV, U STRANEVIAKA, U MARINIAKA, U MIŠKOV a U STAŠOV, že plánovaný odvoz komunálneho odpadu sa prekladá zo stredy 17. 11. 2021 z dôvodu štátneho sviatku.