ockovanie psov

Obecný úrad v Čiernom Vám oznamuje, že dňa

19. 08. 2021 / štvrtok/ sa bude prevádzať povinné náhradné  očkovanie psov proti besnote

 na stanoviskách:

Čierne – Nižný koniec                od   9,00 -10,00 hod

Čierne – V. koniec – Jednota      od 10,00 -11,00 hod.

Z toho dôvodu  žiadame majiteľov psov, aby sa  dostavili na miesto očkovania, ktoré je najbližšie  k miestu bydliska. Pri očkovaní sa bude vyberať poplatok za vakcináciu, ktorá je hradená chovateľom vo  výške 7,-Eur za 1 psa.

Zároveň sa bude vykonávať povinné čipovanie a registrácia psov . Poplatok za čipovanie  je vo výške 15,- Eur

Očkovanie bude prevádzať MVDr. Ľubomír Špilák -  č.t. 0905 402 192