oznamVstup do budovy Obecného úradu v Čiernom je možný len s negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Ďalej je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia:
- ochranu dýchacích ciest respirátorom triedy FFP2,
- dezinfekciu rúk,
- odstup min. 2 metre.

Jednotlivé referáty obecného úradu pracujú v obmedzenom režime.

Vybavujú sa len nevyhnutné záležitosti!!!