sčítanie obrázokPrvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Preto navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže. V obci Čierne budú zriadené 2 kontaktné miesta:

Kontaktné miesto č. 1:             
Obecný úrad Čierne                           
Čierne 189                                    
023 13   

                                           
Prevádzkové hodiny:                       
Pondelok 7:30 – 14:00                        
Utorok 7:30 – 11:00                             
Streda 7:30 – 16:00                             
Štvrtok 7:30 – 11:00                            
Piatok 7:30 – 11:00                             

 

Kontaktné miesto č. 2
Areál ŠK Čierne – TRIBÚNA
Čierne 967
023 13

Prevádzkové hodiny:                       
Pondelok 12:30 – 16:00
Utorok     12:30 – 16:00
Streda   12:30 – 16:00
Štvrtok     12:30 – 16:00
Piatok      12:30 – 17:00

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Preto požiadajte o mobilného asistenta sčítania: tel. č. na obec: 041/43 73 222