uzavierkaPočas zimného obdobia z dôvodu bezpečnosti vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky, bude uzavretá cesta v úseku Doliny - Čerchľa.