ozdobyPoďme si vyrobiť a ozdobiť vianočnými ozdobami vianočný stromček pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly v centre našej obce. Vami vyrobené ozdoby budú na vonku, prosím prispôsobte tomu aj materiál, aby nám čo najdlhšie vydržali a tešili nás. Vianočné ozdoby si prosím nechajte u svojej pani učiteľky a 25. novembra 2020 si po ne prídem. Vo štvrtok 26. novembra 2020, tesne pred prvou adventnou nedeľou, si budeme zdobiť adventný veniec aj vianočný stromček v centre našej obce vedľa Kostola s. Ignáca z Loyoly. Vaše dielka budú ocenené sladkou odmenou. Tešíme sa na vaše práce a spoločné dielo, ktoré poteší nás všetkých.
Vaša knihovníčka