tstovanie 2.koloV súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva sa v našej obci Čierne bude konať 2. kolo testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“. Testovanie sa v našej obci uskutoční v sobotu 7. 11. 2020 a v nedeľu 8. 11. 2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.

Prestávky: 12:00 - 12:45 hod.
                                                                        17:00 - 17:30 hod.

Odberné miesta sú určené podľa „volebných okrskov“:

- odberné miesto číslo 1 (volebný okrsok číslo 1): v budove Obecného úradu Čierne,
- odberné miesto číslo 2 (volebný okrsok číslo 2): v budove ZŠ Čierne – Ústredie, (namiesto objektu Poľnohospodárskeho družstva),
- odberné miesto číslo 3 (volebný okrsok číslo 3): v budove ZŠ Čierne – Vyšný koniec, hlavný vchod.

Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia. Deti vo veku od 10 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojím rodičom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Všetky odberné miesta budú riadne označené a jednotlivé činnosti na nich budú riadené členmi odberných tímov zložených z príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, zdravotným personálom, členmi DHZ Čierne a administratívnymi pracovníkmi z radov zamestnancov obecného úradu a prihlásených dobrovoľníkov.

Každé odberné miesto bude náležite zabezpečené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami.
Podľa Usmernenia Okresného úradu Žilina by sa testovania mali zúčastniť obyvatelia Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne.
Na testovanie odporúčame prísť do odberného miesta určeného podľa doručeného oznámenia, čím sa zabráni prípadným predlžovaním čakacej doby na vykonanie daných úkonov.