testovanieTestovania na ochorenie COVID 19 sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov.
Jednotlivé odberné tímy mali desať členov.

Zloženie odberného tímu:
1 príslušník Ozbrojených síl SR
1 príslušník Policajného zboru SR
1 príslušník Dobrovoľného hasičského zboru Čierne
4 členovia zdravotného personálu
3 administratívni pracovníci z radov zamestnancov Obecného úradu a prihlásených dobrovoľníkov

Chceme všetkým členom týchto odberných tímov poďakovať za veľmi profesionálne zvládnutú prácu počas oboch dní testovania.
Ďakujeme taktiež všetkým občanom, ktorí sa tohto testovania zúčastnili.
Želáme si, aby tí, ktorí majú pozitívny výsledok sa rýchlo uzdravili.

Pavol Gomola starosta obce
a poslanci Obecného zastupiteľstva

pdfVýsledky testovania obyvateľov na ochorenie COVID