dôležitý oznamV súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva sa aj v našej obci Čierne bude konať testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 pod názvom „Spoločná zodpovednosť“. Testovanie sa uskutoční v sobotu 31. 10. 2020 a v nedeľu 1. 11. 2020 a ďalší nasledujúci víkend sobota 7. 11. 2020 a nedeľa 8. 11. 2020. Testovanie sa teda bude konať v sobotu aj v nedeľu v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Prestávky: 12:00 - 13:00 hod.
                    17:00 - 17:30 hod.

Odberné miesta sú určené podľa „volebných okrskov“:

- odberné miesto číslo 1 (volebný okrsok číslo 1): v budove Obecného úradu Čierne,
- odberné miesto číslo 2 (volebný okrsok číslo 2): v budove ZŠ Čierne – Ústredie, (namiesto objektu Poľnohospodárskeho družstva),
- odberné miesto číslo 3 (volebný okrsok číslo 3): v budove ZŠ Čierne – Vyšný koniec, hlavný vchod.

Občania sa musia pred testovaním preukázať občianskym preukazom, deti a mládež do 15 rokov preukazom zdravotného poistenia.

Všetky odberné miesta budú riadne označené a jednotlivé činnosti na nich budú riadené členmi odberných tímov zložených z príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, zdravotným personálom, členmi DHZ Čierne a administratívnymi pracovníkmi z radov zamestnancov obecného úradu a prihlásených dobrovoľníkov.

Každé odberné miesto bude náležite zabezpečené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami.
Podľa Usmernenia Okresného úradu Žilina by sa testovania mali zúčastniť obyvatelia Slovenskej republiky vo veku od 10 do 65 rokov. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a podobne.
Odporúča sa absolvovať obe testovania t. z., aby každý občan absolvoval testovanie tento týždeň a potom aj budúci týždeň.
Na testovanie odporúčame prísť do odberného miesta určeného podľa doručeného oznámenia, čím sa zabráni prípadným predlžovaním čakacej doby na vykonanie daných úkonov.