núdzový stavVláda SR schválila od 01.10.2020 vyhlásenie núdzového stavu na Slovensku, zatiaľ na 45 dní.