coronavírusOboznámte sa s usmernením hlavného hygienika ohľadom COVID-19 z 08. septembra 2020: Usmernenie