ohenOkresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dňom 03.09.2020 od 06.00 hod odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto.