200eOdbor kriminálnej polície Čadca vykonáva preverovanie vo veci trestného činu falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov podľa § 270 ods.2 Trestného zákona, ktorého skutku sa dopúšťa doposiaľ nestotožnený páchateľ tým, že uvádza do obehu falzifikáty 200,-€ bankoviek. Bankovky uvádza do obehu v malých prevádzkach, kde vykonáva menšie nákupy do 10,-€ a platí falošnou 200,-€ bankovkou. K dnešnému dňu ma polícia vedomosť o minimálne troch prípadoch na Horných Kysuciach.

Prosíme obyvateľov obce a podnikateľov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri prijímaní platby bankovkou v hodnote 200,-€, a kontrolovali jej ochranné prvky. Pri vzniku podozrenia, že bankovka vykazuje znaky falzifikátu, aby bankovku neprijali a o uvedenej skutočnosti ihneď informovali políciu na č. 158, pričom je potrebné sa zamerať na osobu predkladateľa - jeho opis, typ vozidla, farbu, evidenčné číslo vozidla do ktorého osoba nastúpila a akým smerom z miesta odišla (nakoľko je predpoklad, že páchateľ sa pri uvádzaní bankoviek do obehu pohybuje na motorovom vozidle).