tit. fotka LuckaLucka Haladejová je rodená Čierňanka. Je žiačkou siedmej triedy ZŠ Čierne – Ústredie. Na heligónke hrá tri roky pod vedením pani učiteľky Jarky Jelínkovej. Svoju hru zároveň sprevádza nádherným spevom. S jej srdečným a nezabudnuteľným prejavom sme sa mohli stretnúť už na mnohých podujatiach usporiadaných našou obcou i mimo nej. Pravidelne vystupuje na našom „Kermaši“, pri Pietnej spomienke padlým hrdinom v I. svetovej vojne, Stretnutí dôchodcov, Vitaj leto, Vianočné trhy, na rôznych školských i mimoškolských podujatiach doma i v zahraničí...
Lucka miluje folklór. Tancuje a spieva v Detskom folklórnom súbore Kelčovan.

 

Jej speváckym vzorom je Vlasta Mudríková.
V týchto dňoch vyšlo jej prvé CD. Okrem toho sa jej podarili natočiť aj prvé dva klipy – „Pozdrav Márii“ a „Čo to tam šuchoce,“ ktoré si môžete pozrieť na YouTube.
Veríme, že jej spev a hra na heligónke vás potešia pri srdci a dodajú životnú energiu. To vám zo srdca želá Lucka, ktorá svoje prvé CD nahrala s veľkou láskou pre nás všetkých.
Jej CD si môžete zakúpiť aj v Obecnej knižnici v Čiernom.