ďakujemeV súvislosti s prívalovými dažďami, ktoré našu obec Čierne zasiahli dňa 24.07. a 26.07.2020 a následnom odstraňovaní škôd na majetku občanov a majetku obce chceme poďakovať členom Dobrovoľných hasičských zborov Čierneho, Svrčinovca a Skalitého, pracovníkom Technických služieb Čierne a občanom, ktorí pomáhali pri odstraňovaní a zmiernení následkov tejto udalosti. Ďakujeme im za obetavosť, námahu a dlhodobé nasadenie pri týchto záchranných prácach počas búrky. Vedenie obce vyvíja maximálne úsilie, aby sa postupne všetky poškodené miestne komunikácie a objekty opravili.
Prosíme občanov o trpezlivosť pri odstraňovaní týchto škôd.

Ing. Pavol Gomola starosta obce a poslanci OZ