zmrzlina tfPodarilo sa dotiahnúť skvelú zmrzlinu do našej obce.

Stánok sa  nachádza pri JEDNOTE VK.