ZápisObec Čierne ako zriaďovateľ Základnej školy v Čiernom – Ústredí č.183, 023 13, Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, 023 13 a Materskej školy v Čiernom – Ústredí č.169, 023 13 súhlasí s obnovením vyučovania od 1. júna 2020.


Obnovenie prevádzok od 1. júna 2020

  • materské školy
  • základné školy (prvých päť ročníkov), špeciálne triedy
  • školské kluby detí
  • zariadenia školského stravovania