matovNa základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa od stredy 20. 5. 2020 uvoľňujú opatrenia, ktoré sa od súčasnej 2. a 3. fázy líšia a to nasledovne:

 

 • úplne sa otvárajú obchodné centrá (okrem detských kútikov s obmedzeniami na jednotlivé obchody) – vyžadovaných 25 metrov štvorcových na zákazníka sa mení na 15 m2 na zákazníka, 
 • k službám pribúda tetovanie, piercing, nastreľovanie náušníc, otvoria sa aj vnútorné priestory atrakcií (okrem zoo a botanických záhrad), 
 • otvárajú sa kiná, divadlá a iné podujatia s maximálnym počtom ľudí do sto, 
 • od 1. júna sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť 20 žiakov. V prípade materských škôl je to 15 detí a pri umiestnení budú mať prednosť deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí. Platí, že rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú. Viac informácií o otváraní škôl nájdete na tejto stránke korona.gov.sk
 • otvárajú sa vnútorné športoviská ako plavárne a fitnesscentrá (len pre športové kluby),
 • vonkajšie športoviská vrátane kontaktných športov budú môcť využívať aj rekreačne športujúci ľudia (prakticky akékoľvek športy bez šatní a bez obecenstva), 
 • verejné stravovanie je povolené ja v interiéri zariadení za rovnakých podmienok ako dnes na vonkajších terasách (stoly 2 metre od seba, pri stole dve osoby, alebo rodičia s deťmi), 
 • nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné, ak sa bude dodržiavať sociálny odstup (pri vzdialenosti viac ako 5 metrov) od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné, 
 • od štvrtka 21.mája 2020 bude povolené cestovanie do ôsmich krajín – Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nemecko na 24 hodín, kedy pri návrate nebude nutné podstupovať karanténu ani testy, 
 • môžu sa realizovať hromadné podujatia bez obmedzenia počtu účastníkov, tzv. schôdze zo zákona (týka sa to napríklad zasadnutí Národnej rady SR, valných zhromaždení obchodných spoločností alebo aj snemov politických strán), 
 • od 1. júna budú otvorené aj umelecké školy len s individuálnym prístupom (teda jeden učiteľ na jedného žiaka), 
 • pred plánovanými operačnými výkonmi už nebude potrebná 14-dňová karanténa. Predoperačné vyšetrenia budú opäť vykonávať všeobecní lekári alebo internisti a testy na ochorenie COVID-19 bude potrebné zvážiť len pri rizikových pacientoch po indikácii lekárom. 

Aj naďalej je nutné dodržiavať rozostup 2 metre, dezinfekciu rúk, vetranie priestorov, nosenie rúška, max jeden človek na 15 m2 priestoru a sanitáciu. 

Napriek uvoľneniu opatrení však obchody zostanú v nedeľu zatvorené. Nedeľu vláda počas koronakrízy určila za sanitárny deň. Zároveň zostávajú v platnosti aj vyhradené hodiny pre dôchodcov. Aj opatrenia v domovoch sociálnych služieb zostávajú bez zmeny. 

Najbližšie 2 týždne sa nebudú meniť/dopĺňať iné prevádzky, služby či obchody. 

pdfopatrenia-19.05.2020.pdf