rObec Čierne pomôže s nákupom základných potravín, dezinfekcie, liekov alebo donáškou obeda.

Prosíme občanov, ktorí by mali záujem o poskytnutie takejto služby, prípadne vedia o niekom, kto by takúto službu potreboval, nech nás kontaktuje v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 10.00 hod. na telefónnom čísle: 0915 277 596.