kČlenovia DHZ obce Čierne v spolupráci s Technickými službami obce Čierne vykonajú v dňoch 8. 4. 2020 – 9. 4. 2020 dezinfekciu verejných priestorov pred predajňami potravín, poštou, zdravotného strediska, autobusových zastávok. Dezinfekcie sa vykonajú ekologickými prostriedkami. Zároveň sa bude vykonávať dezinfekcia vnútorných priestorov čakárne zdravotného strediska, spoločných priestorov verejných domov.