pozastavenie platiebObec Čierne ako zriaďovateľ Materskej školy v Čiernom – Ústredí č.169, 023 13, Základnej školy v Čiernom – Ústredí č.183, 023 13 a Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, 023 13 oznamuje, že od termínu 12.03.2020 si rodičia pozastavia platby za školné do materskej školy, ŠKD a za stravné do odvolania mimoriadnej situácie a otvorenia školy.

Po opätovnom otvorení školy bude potrebné platby opäť zo strany rodičov uhrádzať. V prípade, že si platby zabudnete pozastaviť, budú prebytky vyplácané na konci šk. roka, prípadne budú presunuté do nového školského roka.