zápisObec Čierne ako zriaďovateľ Základnej školy v Čiernom – Ústredí č.183, 023 13 a Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec č.969, 023 13 určuje termín zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách od 27. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Bližšie info o zápise na stránkach škôl:

https://zscierne.edupage.org/

https://zsmscierne.edupage.org/