dakujemeVýnimočná situácia spojená s elimináciou ochorenia COVID-19 prináša každý deň nové, výnimočné riešenia a gestá spolupatričnosti. Obec Čierne ukončila distribúciu hygienických rúšok pre občanov Čierne. Úprimné poďakovanie patrí lekárom a zdravotníkom, ktorí sú v týchto náročných dňoch v prvej línii boja so šíriacim sa koronavírusom.
Ďakujeme pracovníkom Obecného úradu v Čiernom a príspevkovej organizácie TES a pani Mgr. Dane Oravcovej, ktorí doručili do každej domácnosti hygienické rúška. Chceme poďakovať riaditeľom škôl a vedúcim školských jedálni za odovzdanie potravín s nízkou zárukou k ich distribúcii do domácnosti našim občanom prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
Veľká vďaka a uznanie patrí súkromným firmám, ktoré šijú ochranné rúška pre obyvateľov obce Čierne.
PAVOL KRUPEC - EXSTREM Skalité,
ŠTEFÁNIA SLOVIAKOVÁ - MICHAELA, Čierne
TRAPPER SK, s. r. o. Čadečka
Holík INTERNATIONAL, s.r.o , Zlín– krajčírska dielňa v nákupnom stredisku Čierne
Juliana Legerská, Skalité
Veľmi si ceníme každý humánny počin i dodržiavania prijatých opatrení našimi občanmi a pevne veríme, že sa už čoskoro budeme môcť opäť zobúdzať do krajšieho a radostnejšieho rána.

V tom nám Pán Boh pomáhaj!