ruška na tvar 1Na celom území SR platí aj naďalej mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Z dôvodu nedostatku a možnosti zakúpenia ochranných rúšok krízový štáb obce rozhodol o výrobe a následnej distribúcií pre všetkých občanov obce Čierne. Distribúcia bude prebiehať, resp. prebieha v prvej etape pre seniorov a ľudí, ktorí potrebujú navštíviť lekára alebo zdravotnícke zariadenie. Následne ochranné rúška budú distribuované aj ostatným občanom obce Čierne, ktoré obec zabezpečí od najdostupnejších výrobcov a dodávateľov. Opätovne upozorňujeme všetkých občanov, že jediná možnosť ako zamedziť šíreniu tejto nebezpečnej nákazy v spoločnosti je disciplína, zodpovednosť a rešpektovanie všetkých nariadení vlády SR.

Obec Čierne pomôže s nákupom základných potravín, dezinfekcie, liekov alebo donáškou obeda. Prosíme občanov, ktorí by mali záujem o poskytnutie takejto služby, prípadne vedia o niekom, kto by takúto službu potreboval, nech nás kontaktuje v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 10.00 hod. na telefónnom čísle: 0915 277 596.