ruška na tvar 1Krízový štáb obce Čierne oznamuje, že dnešným dňom t. j. 19. 3. 2020 budú roznášané ochranné rúška v obci Čierne do domácností zatiaľ pre starších obyvateľov obce. Postupne sa budú distribuovať, resp. rozdávať rúška pre ostatných obyvateľov v intervale podľa dodávok rúšok od výrobcov.

Ďakujeme súkromným firmám, ktoré šijú ochranné rúška pre obyvateľov obce Čierne.
PAVOL KRUPEC - EXSTREM Skalité,
ŠTEFÁNIA SLOVIAKOVÁ - MICHAELA, Čierne
TRAPPER SK, s. r. o. Čadečka.
Patrí Vám obrovské poďakovanie za Váš čas i prácu!