zb5Zberný dvor v Čiernom bude otvorený podľa otváracích hodín: http://www.obeccierne.sk/tes-cierne/2772-zberny-dvor-3.

Zmena bude len vtom, že občania budú do areálu vstupovať po jednom.