ZBERNÝ DVOR BUDE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV  ZATVORENÝ. OTVORENÝ BUDE OD 15.04.2020 (streda).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zb5Zberný dvor v Čiernom bude otvorený podľa otváracích hodín: http://www.obeccierne.sk/tes-cierne/2772-zberny-dvor-3.

Zmena bude len vtom, že občania budú do areálu vstupovať po jednom.