pozor2Oznamujeme občanom, aby počas mimoriadnej situácie vybavovali svoje záležitosti na obecnom úrade iba v nevyhnutnom prípade!!! Platby daní a poplatkov nie sú v tomto období nevyhnutné a preto sa nebudú vyberať až do odvolania. Žiadame občanov, aby všetky platby za nájomné byty uhrádzali bankovým prevodom na účet obce, ktorý je uvedený vo Vašich nájomných zmluvách.

Platby v hotovosti nevyberáme!!!