KČPočas tejto mimoriadnej situácie v nasledujúcich dňoch ponúka naša obec pomoc najzraniteľnejšej skupine občanov starším, osamelým a ZŤP občanom, ktorí nemajú príbuzných.
Samospráva v spolupráci s dobrovoľníkmi im pomôže s nákupom základných potravín, dezinfekcie a liekov. Prosíme občanov, ktorí by mali záujem o poskytnutie takejto BEZPLATNEJ služby, prípadne vedia o niekom, kto by takúto službu potreboval, nech nás kontaktuje v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 11.00 hod. na telefónnom čísle: 0915 277 596. Zároveň žiadame občanov, aby sa nehanbili nosiť rúška najmä na verejných priestranstvách, na úradoch, na pošte, v obchodoch, v zdravotníckych zariadeniach. Keďže je momentálne nedostatok ochranných rúšok, žiadame Vás, aby ste si zatiaľ svojpomocne zhotovili takéto rúško. Obec sa aj naďalej bude snažiť zabezpečiť ochranné rúška pre našich občanov. Žiadame občanov aby všetky platby za nájomné byty uhrádzali bankovým prevodom na účet obce, ktorý je uvedený vo Vašich nájomných zmluvách. Platby v hotovosti nevyberáme. Spojme svoje sily, pomáhajme si a buďme voči sebe ohľaduplní, zodpovední a rešpektujme preventívne opatrenia.