opsatreniapdfOpatrenia prijaté na zasadnutí krízového štábu obce Čierne zo dňa 10.03.2020

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) na ktorej budeme priebežne publikovať aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia. Momentálne sme sprístupnili Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí.  

Spomínaná špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

pdfUsmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu