FO MFarský úrad v Čiernom oznamuje, že z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, sa s platnosťou od 10.3. do 23.3.2020 nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Z tohto rozhodnutia sa aj v našej farnosti od 10.marca do 23.marca 2020 nebudú sláviť sväté omše. Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových bohoslužieb.