koronavirus prevencia ministerstvo skolstva skoly opatrenia gettyimages 992x661V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Čierne riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti. Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR zo dňa 6. marca 2020 obec Čierne ...

- vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zvážili organizovanie hromadných podujatí, resp. pri organizácii verejných podujatí prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu,

- odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Čierne, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu,

- vyzýva obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu a zdravotnému stavu svojho najbližšieho okolia a zvážili svoju účasť na organizovaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, a taktiež v zariadeniach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb.

 

Buďme zodpovední

Obec Čierne bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.

pdfUsmernenia pre školy a školské zariadenia

pdfVerejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

pdfUsmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

pdfVerejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

pdfInformácie pre verejnosť 1

pdfInformácie pre verejnosť 2

pdfKedy používať masku

pdfAký nebezpečný je COVID-19

Dôležité kontakty:

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, tel.číslo: +421 917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: +421 905 342 812

Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí sem aj COVID-19):

- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
- nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
- ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.