knZ dôvodu PN je Obecná knižnica v Čiernom od 3. 3. 2020 zatvorená.