Kľúče mfNašiel sa zväzok kľúčov v okolí Kadelovho potoka. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na OÚ.