Ján ĎuricaMesto Čadca udeľuje každoročne na základe nominácií a schválenia Mestským zastupiteľstvom ocenenia v zmysle Štatútu mesta.
Udeľujú sa osobnostiam, ktoré sa svojou prácou a pôsobením významne zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta.

Cenu primátora mesta Čadca udelil primátor mesta na slávnostnom galavečere dňa 5. decembra 2019 v Dome kultúry v Čadci aj nášmu spoluobčanovi Jankovi Ďuricovi.

Ján ĎURICA
- kultúrno-osvetový pracovník, bývalý metodik a riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, dlhoročný manažér Stružielky – v súčasnosti aktívny podpredseda OZ Stružielka - združenia zameraného na prácu so zdravotne postihnutými deťmi.

Za dlhoročnú náročnú, ale krásnu prácu bola Jankovi udelená: „Cena primátora mesta za dlhoročnú záslužnú činnosť v oblasti kultúry a osvety, za mimoriadne ľudský a obetavý prístup a prácu so zdravotne postihnutými deťmi, za rozvoj kultúrneho a spoločenského života mesta a regiónu Kysúc, za šírenie dobrého mena Čadce a regiónu na domácej i zahraničnej pôde.“

K tomuto oceneniu srdečne blahoželajú: starosta obce Čierne, poslanci obecného zastupiteľstva v Čiernom, kolektív pracovníkov Obecného úradu v Čiernom a Príspevkovej organizácie TES Čierne.