Fototapeta Futbal 18621.jpg.largeStabilné a kvalitné výkony, vysoké herné nasadenie, bojovnosť, dobre zvolená taktika trénerom p. Jozefom Privarčákom priniesla krásny úspech – 1. miesto v jesennej časti V. ligy. Všetci máme z toho veľkú radosť ! Gratulujeme Vám !!!
Ďakujeme aj celému realizačnému tímu ŠK Čierne – predsedovi p. Jozefovi Čarneckému, vedúcemu mužstva p. Miroslavovi Mikovi a ďalej naše veľké poďakovanie patrí p. Pavlovi Fonšovi a p. Alojzovi Najdekovi za dlhodobú a obetavú prácu v prospech ŠK Čierne. Veľkým ocenením je aj povzbudzovanie a potlesk našich fanúšikov, ktorí sú vždy s Vami.

Pavol Gomola, starosta obce
a poslanci Obecného zastupiteľstva v Čiernom